U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ANBI
Beleidsplan tot 2021

De Heemkundekring  tracht haar doelstellingen te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Ten behoeve van de uitvoering van de taken heeft de stichting vrijwilligers die in werkgroepen zijn georganiseerd en onder leiding van het bestuur de taken verdelen.

2 tot 3 maal per jaar wordt het tijdschrift “Oud Nieuws” uitgegeven en gedistribueerd onder de donateurs, waarin bevindingen van onderzoek en belangwekkende verhalen in het kader van de doelstelling worden opgenomen.

In de oudheidskamer in Zevenbergen worden belangwekkende voorwerpen voor het publiek tentoongesteld.

In de (gedigitaliseerde) archieven worden foto’s, boeken, tijdschriften, artikelen en verhalen opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De stichting heeft inkomsten uit bijdragen van donateurs, subsidies en er  worden eigen publicaties verkocht.

Er is geen personeel in dienst.