U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zevenbergen in jaartallen

Hier onder hebben we een lijst opgenomen van jaartallen die voor Zevenbergen van meer of minder belang waren. Het is feitelijk een tijdlijn van de geschiedenis. Als er jaartallen en gebeurtenissen zijn, waarvan u vindt dat ze moeten worden toegevoegd, laat dat ons dan weten.

Jaar

Gebeurtenis

1145

Willem I van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)

1190

Hugo van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)

1234

Willem II van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)

1240

Willem III van Strijen trouwt met Elisabeth van der Lede

1245

Willem III van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)

1254

Christina van Lijnden overlijdt. Zij werd vermeld als “Uxor Domini Wilhelmi de Zevenbergen” ofwel: weduwe van de heer van Zevenbergen (Willem II), de eerste officiële vermelding van Zevenbergen in een document

1285

Willem IV van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)

1287

Er werd al over een kerk van Zevenbergen gesproken in een landakte. Uitgifte van een moer beoosten de kerk van Zevenbergen door Willem Hugemanszoon van Strijen aan het Brugse Sint Janshospitaal

1288

Willem IV van Strijen trouwt met Oda van Borsele

1290

Willem IV van Strijen gaf op St Lambertusdag (17-11-1290) officieel Zevenbergen in “achterleen” aan zijn neef Willem Hugemanszoon. Officiële stichting van de heerlijkheid Zevenbergen

1290

Willem Hugemanszoon van Strijen is heer van Zevenbergen

1293

Hugeman I van Strijen is heer van Zevenbergen

1296

Eerste vermelding van een priester van Zevenbergen (waar ?)

1300

Niervaert komt onder de heren van Putten

1342

Thomas van Strijen, Heer van Zevenbergen (vrijwel onbekende figuur)

1345

Graaf Willem IV van Holland overlijdt kinderloos. Begin Hoekse en Kabeljauwse twisten .

1347

Tot 1351: De pest. 30%-60% van de bevolking van Europa sterft. Pas in 1600 is de bevolking weer op peil.

1349

Gerrit I van Strijen, Heer van Zevenbergen

1358

Inpoldering Grote Zonzeelse polder en Oudland van Zevenbergen

1362

Niervaert komt onder heer van Breda

1364

Gerrit I van Strijen laat de Catharinakerk vergroten

1365

Hugeman II van Strijen (De Bastaard) is heer van Zevenbergen

1370

Hugeman II verkrijgt de heerlijkheid Gageldonk van zijn oom, maar verkoopt dit weer

1382

Hugeman II kondigt verbod op moernering (ontvening) nabij de dijken aan omdat die daardoor worden verzwakt

1396

Eerste teken van gebruik van het gemeentewapen van Zevenbergen, met de drie andreaskruisen, ontleend aan het wapen van Strijen en met de 7 bergen.

1406

Gerrit II van Strijen is heer van Zevenbergen

1415

Gerrit (zoon van Hugeman) steunt graaf Willem VI (vader van Jacoba) in de Hoekse en Kabeljauwse twisten en neemt Jan V van Arkel gevangen en sluit deze 10 jaar op in het kasteel van Zevenbergen

1417

Jacoba van Beieren volgt haar vader op als gravin van Holland. 

1421

Zeemeermin komt langs in Zevenbergen: Zevenbergen zal vergaan, maar de Lobbekenstoren zal blijven bestaan

1421

Sint-Elisabethsvloed

1427

Val van Zevenbergen. Philips de Goede (van Bourgondië) neemt Zevenbergen in en neemt Gerrit II gevangen. Het staat vast dat Zevenbergen toen omwald was en stadsrechten had.

1428

Zoen van Delft. Jacoba verzoent zich met Philips de Goede, maar Gerrit II van Strijen komt niet vrij. Philips wordt heer van Zevenbergen en de muren worden geslecht.

1429

De Hollandse Munterij van Dordrecht naar Zevenbergen (Molenstraat 6-8). Dat was een straf voor Dordrecht en het duurde niet lang. (1,5 jaar)

1430

Philips van Bourgondië verhuurt Zevenbergen voor 8 jaar aan zijn vriend Frank van Borssele. Die heeft dan 8 jaar de heerlijke rechten.

1436

Bij het overlijden van Jacoba van Beieren werd Gerrit II van Strijen vrijgelaten uit gevangenschap in Rijssel en begon een zwervend berooid bestaan.

1438

Parochie Zevenbergen is te klein geworden. Pastoor Joannes Kampert moet het zonder kapelaan stellen. Pastoor en kapelaan werden aangesteld door de Heer van Zevenbergen (Philips dus).

1447

Grote brand. Huiseigenaren krijgen 10 jaar vrijstelling van huiscijnsen (soort OZB)

1450

Grote Klok van de Catharinakerk (Maria) gegoten door Petrus de Douwe of de Dorme. Vaak wordt onderstaand opschrift aangehaald, maar dat blijkt niet te kloppen. 

"Maria is mijn naem
Mijn qeluyt is Gode bequaam.
Het jaar ons Heeren MCCCC ende X
Petrus de Dorme."

Uit het proefschrift van mevrouw van Loon uit het jaar 2000 blijkt dat de cijfers verkeerd zijn gelezen en dat het 1450 moet zijn.

1450

Allerheiligenstorm. Pogingen tot herstel van de stadsmuren van Zevenbergen gestaakt.

1450

Arent van Zevenbergen trouwt met Maria van Vianen. Zij krijgen een  dochter Maria, die als vrouw niet kan opvolgen

1452

Gerrit II van Strijen (ex heer van Zevenbergen) sterft in armoede in Keizersweerd.

1454

Philips van Bourgondië geeft Zevenbergen terug aan de familie van Strijen.

1454

Arent van Zevenbergen (niet meer van Strijen) is heer van Zevenbergen

1466

Desiderius Erasmus geboren in Rotterdam als Gerrit Gerritszoon . Erasmus was een onwettig kind. Zijn vader Gerardus, was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster, met als familienaam  Rogerius (Rutgers). Zij was een dochter van een  chirurgijn uit Zevenbergen (Kuipersstraat 9)

1475

Bedijking van de gorzen, die ten noorden en noordwesten van Zevenbergen liggen: "alsulcke gors ende slyck, als wij legghende hebben neffens onse stede van Zevenbergen aen die noortsijde, geheten "Die Donck".

Dit schijnt te slaan op de inpoldering van de Kleine Noordpolder. 

1480

Arent van Zevenbergen wordt benoemd tot lid van de Raad van Holland

1481

Dochter Magdalena van Sevenberghe trouwt met Cornelis v. Glymes (van Bergen) (broer van de Heer/Markies van Bergen). Magdalena was een erkende schoonheid met veel bewonderaars. Cornelis had haar ontvoerd tegen de wil van haar vader, maar uit “vrije en libere wil” getrouwd in “Eigenbrakel”. Voor straf verbannen uit Brabant, maar in 1483 gratie gekregen.

1483

Bouw van huis Luchtenburg, de neerhof van het kasteel van Zevenbergen. Op de plaats van de latere St Josefschool

1485

Bouw van het eerste gasthuis, dat ook dienst deed als weeshuis

1492

Arent overlijdt en hij overleefde 2 zonen Joost en Gerrit . De enige neef werd kapelaan. Verder geen mannelijke erfgenamen. Schoonzoon Cornelis v. Glymes (broer  van de Heer van Bergen (op Zoom)) wordt  dan Heer van Zevenbergen.

1492

Cornelis (I) van Bergen is heer van Zevenbergen. Lid van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (Zwanenbroeders)

1500

Cornelis (I) van Bergen door Filips (de Schone) van Bourgondië opgenomen in de orde van het Gulden Vlies

1500

Cornelis (I) woonde eerst in Bergen op Zoom en later meestal in ‘s-Hertogenbosch, in het “Hof van Zevenbergen”, dat hij voor zijn vrouw had laten bouwen

1502

De haven van Zevenbergen bleek niet bevaarbaar te zijn voor de aanvoer van bouwmateriaal voor restauratie van het kasteel. Onderhoud verwaarloosd.

1504

Bedijking van Nieuwland, het latere “Oudland van Zevenbergen”

1504

Cornelis (I) van Bergen, heer van Zevenbergen, plundert Gelre voor Filips, koning van Castilië

1508

Cornelis (I) van Bergen overlijdt hij wordt opgevolgd door zijn zoon Maximiliaan

1508

Maximiliaan van Bergen is heer van Zevenbergen

1515

Zoutwinning verboden vanwege gevaar voor dijken en bodemdaling

1520

Maximiliaan van Bergen overlijdt kinderloos en hij wordt tijdelijk waargenomen door zijn moeder, Maria van Zevenbergen.

1526

Polder Bosselaar bedijkt

1526

Grenscorrectie. Oud Mark (vlak bij Zevenbergen) was verzand. Grens verlegd naar de "Nieuwe Mark" die zuidelijker lag.

1529

Maria van Zevenbergen overlijdt en Cornelis (II) van Bergen wordt heer van Zevenbergen. Hij is een broer van Maximiliaan.

1529

Cornelis (II) van Bergen is heer van Zevenbergen. Hij woonde nooit in Zevenbergen en vervulde allerlei functies voor keizer Karel V

1534

Verbod om bier te tappen voor de Heilige Mis

1537

Oprichting H. Kruis Broederschap en H. Sacramentsbroederschap

1538

Cornelis (II) wordt Prins-bisschop van Luik, Er bestaat nog een legpenning van Cornelis, bisschop van Luik en Heer van Zevenbergen

1539

Cornelis' (I) eerste bezoek aan Zevenbergen, maar het gehele gezelschap werd ziek en zij vertrokken weer snel.

1539

Bedijking van Bloemendaal

1540

Bedijking Koekoekpolder

1541

Op 21 juni 1541 gaf Cornelis een (oprichtings)oorkonde aan het schuttersgilde (27 broeders) van Zevenbergen (St Joris), dat later uitgroeide tot de “Vroedschap” (stadsbestuur).

1542

Er is sprake van 2 bruggen. Die waren er toen dus al.

1542

Bedijking Torenpolder

1543

Bedijking van De kleine Zandberg polder

1544

Cornelis (II) van Bergen trad af als bisschop van Luik. Daarna vaker in Zevenbergen

1545

Kanaal van de Mark naar het centrum (tussen Huizersdijk en Generaal Allenweg)

1546

Bedijking van De Grote Meeren Polder

1546

Jean de Ligne, toekomstig heer van Zevenbergen, trouwt met Margaretha van der Marck, laatste erfdochter (gravin) van het geslacht  Arenberg

1548

Verbod om aan te meren bij bruggen en trappen van de haven i.v.m. de brandwatervoorziening

1549

Jean de Ligne wordt Stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

1550

Aanleg van de verbinding tussen het centrum van Zevenbergen en de Moye Keene

1556

Bouw van de voorloper van Huize Steelandt door Jonkheer Pauwels van Mechelen en schoutsdochter Anna de Cocq van Neerwijnen

1557

Grote brand in Zevenbergen. Het grootste deel van de stad wordt in de as gelegd.

1558

Overdracht van een deel van de macht van de Heer aan de magistraat (het bestuur van de stad)

1559

Cornelis (II) van Bergen schenkt Zevenbergen aan zijn neef, Jean de Ligne, zoon van zijn zus (Maria van Bergen) en Louis de Ligne

1560

Cornelis (II) van Bergen overlijdt in Zevenbergen. 

1560

Eerste kermis in Zevenbergen

1562

Grote brand in Zevenbergen. Stadhuis/kasteel/stad verwoest. Gemeentarchief verbrandt. Daarom zo weinig bekend van voor die tijd.

1562

Bedijking van de polders Zandberg, Molengors en Torenpolder

1562

Aanleg van de "Dikke Dijk"

1563

Herbouw van het stadhuis aan de Markt. Verloren gegaan bij de bevrijding in 1944.

1563

Zware Pestepidemie (tot 1569)

1566

Beeldenstorm (nog niet echt in Zevenbergen)

1568

Jean de Ligne stelde nieuwe keur (wetgeving) op en vroeg goedkeuring aan Philips II van Spanje. Oude was verbrand. In 1569 vroeg Margaretha zijn vrouw waar de goedkeuring bleef en die kwam tenslotte in 1570.

1568

Jean de Ligne keerde zich af van Willem van Oranje en bleef Filips II trouw. Hij was lid van "De Raad van Beroerten". 

1568 

Jean de Ligne gesneuveld in de slag bij Heiligerlee (begin van de 80-jarige oorlog) tegen Lodewijk van Nassau, broer van Willem van Oranje. In eerste instantie opgebaard in het klooster van Heiligerlee en later begraven in Zevenbergen in de Catharinakerk. Grafmonument bestaat nog, maar het stoffelijk overschot is verwijderd.

1568

Margaretha van der Marck wordt vrouwe van Zevenbergen

1572

Alva's Raad van Beroerten bezocht de stad. 12 Zevenbergenaren door de ‘Bloedraad’ gevonnist. Eén van hen was Jan Sweerts (secretaris,  schoolmeester, organist en koster)

1572

Kasteel van Zevenbergen bezet door de Spanjaarden (Cristobal de Mondragon). Veel vernielingen

1572

Watergeuzen veroveren Zevenbergen en richten vernielingen aan in het kasteel. "Beeldenstorm” in de kerk. Sieraden en beelden vernield. Pastoor Kerckman deed vervolgens de H. Mis thuis.

1574

Huize Luchtenburg door de geuzen afgebroken

1576

Graaf van Hohenlohe verovert Zevenbergen opnieuw voor de Staten-Generaal 

1576

Bouw van Fort Noordam

1577

Huize Luchtenburg weer opgebouwd

1579

Unie van Utrecht: Noordelijke 7 provinciën gaan verder zonder Zuidelijke Nederlanden. Nederduits gereformeerde kerk wordt “staatskerk”.

1582

Invoering Gregoriaanse kalender in de Zuidelijke Nederlanden: op donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582

1590

Turfschip van Breda met Adriaan van Bergen (schipper) en Matthijs Heldt (soldaat)

1590

Zevenbergen korte tijd bezet door Spanjaarden en fort Noordam ook aangevallen (Karel van Mansfeld) maar succesvol verdedigd door Matthijs Heldt

1590

Zevenbergen weer heroverd door Staatse troepen en kasteel in brand gestoken

1595

Grote brand in Zevenbergen. Helft van alle huizen verbrand. Ook voorloper Huize Steelandt

1597

Margaretha van der Marck komt terug uit ballingschap in Edingen

1599

Margaretha v.d. Marck overlijdt en wordt opgevolgd door haar zoon Karel de Ligne, Baron van Zevenbergen.

1600

Pastoor Daniël Daniëls arriveert. Hij was van niemand bang. Preekte gewoon in de Catharinakerk alsof er niets gebeurd was

1601

Pastoor Daniël Daniëls op fort Noordam gevangen gezet.

1602

Pestepidemie

1608

St. Jorisgilde protestants geworden. 

1608

Toestemming tot oprichten gilde van handboogschutters, gewijd aan Sint-Sebastiaan. Dit was katholiek.

1608

Ieder gezin moet een gewapende man leveren om de wolf te jagen die Zevenbergen onveilig maakt.

1610

De reformatie ook in Zevenbergen officieel ingevoerd. De Catharinakerk op de Markt werd door de protestanten in gebruik genomen en pastoor Daniëls vlucht naar Terheijden. Tot 1610 kerkten de gereformeerden in Fort Noordam. Eerste predikant Michael Hosius (Classis van Dordrecht)

1611

De haven bij Fort Noordam recht getrokken

1614

Stoffelijk overschot van Jean de Ligne overgebracht naar familiegraf in Edingen bij Brussel.

1616

Philips Karel de Ligne wordt heer van Zevenbergen (Baron)

1617

Huize Steelandt opgebouwd door Jhr. van Steelandt, raadsheer van prins Maurits

1618

De twee bruggen werden omgebouwd tot ophaalbruggen

1620

Epidemie van de "Roode Loop"(Dysenterie)

1621

Philips Karel ging naar Spanje met de bisschop van IJperen om de koning te vragen de 80-jarige oorlog te stoppen. Hij werd echter gevangen genomen en stierf in de gevangenis (1640)

1625

Pestepidemie

1628

Fort Noordam is al in vervallen staat. Pas in 18de eeuw afgebroken

1640

Philips Frans de Ligne wordt Baron van Zevenbergen

1647

De koning van Spanje kocht Zevenbergen van de Hertog van Aremberg (Philips Frans) voor 120.000 gulden en gaf het aan Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik ( 1647) om de familie Oranje-Nassau gunstig te stemmen voor de onderhandelingen voor de vrede van Munster. De zeggenschap van Amalia van Solms over Zevenbergen werd bij deze vrede bevestigd.

1648

Amalia van Solms officieel Vrouwe van Zevenbergen

1648

In de praktijk wordt Zevenbergen nu bestuurd door de Nassause Domeinraad, Opgericht in 1581 als bestuurscollege dat het beheer over de domeinen van de familie Oranje-Nassau uitoefende, voornamelijk in Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. Eerst in Breda (basis van de Nassau's) later Den Haag. 
Beheer door rentmeesters die toezagen op de heerlijke rechten. De raad stelde Schout, Schepenen, predikanten, hoveniers, etc. etc. aan in de gebieden die zij bezaten.

1649

St Jorisgilde (gereformeerde notabelen) wordt officieel de vroedschap

1649

De Zevenbergse postmeester Hendrik Jacobsz. van der Heijden krijgt de aanstelling van postmeester van Rotterdam. In datzelfde jaar krijgt hij ook het octrooi voor het vervoer van ‘Zuidhollandsche brieven’ naar Antwerpen

1654

De classis van Dordrecht controleert de naleving van de beperkingen voor katholieken en worden door de pastoor met wijwater gezegend ---> Rel.

1659

Oprichting "Bakkersgilde der Stede Zevenbergen"  

1661

De havenkade wordt van steen

1664

Pestepidemie

1672

Rampjaar. Reddeloos, radeloos en redeloos . De omgeving van Zevenbergen moest op last van de commandant van Klundert onder water worden gezet om de Fransen tegen te houden.

1675

Amalia van Solms overlijdt

1676

Zevenbergen komt onder de hoofdtak van het huis van Oranje Nassau. Stadhouder Willem III wordt heer van Zevenbergen

1677

Stadhouder Willem III (o.a. Heer van Zevenbergen !!) trouwt met Mary Stuart

1683

De haven wordt doorgetrokken tot het Hollands Diep. De magistraat (stadsbestuur) mocht tol heffen op de bruggen.

1684

De RK schuilkerk verhuist naar de Kerkstraat, vlak bij de N.H. kerk dus. (Provocatie)

1684

Vergunning verleend door prins Willem III (heer van Zevenbergen) voor een beestenmarkt in Zevenbergen

1685

Bouw van het gereformeerde weeshuis op de plaats waar later de Waterstaatskerk kwam.

1686

Jakob Zeeus (dichter)  geboren in Zevenbergen

1689

Prins Willem III wordt koning van Engeland (King Billy)

1690

RK schuilkerk te dicht bij de N.H. kerk. Bouw schuilkerk in de huidige "Oude Kerkstraat"

1700

Invoering Gregoriaanse kalender in Noordelijke Nederlanden, het was een katholieke aanpassing en dus eigenlijk niet acceptabel.

1701

Zevenbergen garnizoensplaats voor de Hollanders, Engelsen en Duitsers in de successieoorlog tegen Frankrijk en Spanje, die in 1702 begon en tot 1713 duurde.

1702

Willem III overlijdt. Begin van 2de Stadhouderloos tijdperk

1702

Johan Willem Friso erft de bezittingen van (achterneef) Willem III, maar hij is te jong. Zijn moeder ( Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau) neemt waar tot 1708 toen hij meerderjarig werd.

1705

23 mei, oprichting van het Zevenbergse schippersgilde

1705

Oprichting Kuipersgilde

1708

Johan Willem Friso wordt Heer van Zevenbergen (en van vele andere bezittingen)

1708

Oprichting van het bijengilde

1709

Johan Willem Friso trouwt met Louise van Hessen-Kassel (Maaike Meu)

1711

Johan Willem Friso verdrinkt bij Strijensas. Nalatenschap van Willem III (Zevenbergen) nog steeds niet goed geregeld

1711

Louise is voogdes van Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje, de latere stadhouder Willem IV, zoon van Johan Willem Friso. Dus ook beheerder van zijn nalatenschap, waaronder Zevenbergen. Er was geen stadhouder.

1711

“De Wolf in ‘t Schaepsvel” van hekeldichter Jakob Zeeus verschijnt

1717

Stichting van het St. Crispijns of schoenmakersgilde

1718

Haven van Zevenbergen dichtgeslibd. Klundert en Willemstad klagen aan de oostzijde onbeschermd te zijn.

1720

Plan tot renovatie van de haven wordt uitgevoerd. In 1730 klaar. Verbreding over de hele lengte. Sluizen bij Hollands Diep en “Nolleke Sas”

1720

Nieuwe schuurkerk  van steen aan de Oude Kerkstraat moet op last van de classis en magistraat worden gesloopt en jaren later komt er een nieuw houten gebouw. Een stenen kerk voor de katholieken is te luxe.

1728

Kasteel van Zevenbergen gesloopt. Het puin werd verkocht aan Walsoorden  (Zeeuws-Vlaanderen) voor de dijkversterking

1737

Oprichting kleermakersgilde

1747

Aantreden Willem IV als stadhouder

1751

Stadhouder Willem VI overlijdt, maar zijn zoon is te jong (3 jaar). Zijn voogd neemt waar. 

1753

Eerste brandspuit in Zevenbergen. Deze werd gevoed met emmers water

1753

Haven van Zevenbergen wordt uitgediept door ex (Franse) soldaten en hun kinderen.

1760

Beheer van de haven gaat over naar de ingelanden van de polders. De stad heeft hier nauwelijks nog iets te zeggen

1766

Willem Batavus, Prins van Oranje wordt stadhouder Willem V

1766

Zevenbergen heeft genoeg geld gespaard om een slangenbrandspuit te kopen, Er kwam een brandspuithuisje bij de Catharinakerk

1767

Uitbreiding schuurkerk aan de Oude Kerkstraat

1768

Afsluiting van de Moye Keene. Eiland van Klundert, Fijnaart en Willemstad bestaat dan niet meer

1770

Tot 1771: Pokken- en Pestepidemie.

1780

Bouw van de binnenboerderij aan de Zuidhaven 17, nu De Schuur en het museum van Heemkundekring Willem van Strijen

1784

Schoolvernieuwing in Zevenbergen door de Oprichting van Maatschappij tot Nut van het Algemeen met het doel "de verspreiding van nuttige kundigheden en wetenschappen, Godsvrucht en goede zeden onder minvermogende burgers".

1794

Zevenbergen bezet door Franse troepen

1795

Stadhouder Willem V gevlucht naar Engeland met zoon (Koning Willem I) en kleinzoon (Koning Willem II)

1795

Bataafse republiek. Macht aan het parlement. Einde Heerlijke rechten en leenstelsel. Er zijn dan geen heren van Zevenbergen meer. De godsdienstvrijheid en gelijkheid wordt hersteld.

1798

Kerken moeten aantal leden opgeven. De kerk wordt van het geloof met de meeste zielen.  RK: 2182 en N.H.: 834.  Catharinakerk zou dus naar de Katholieken gaan, die hem dan wel moesten betalen ± Hfl 16.000,-

1799

Staatsgreep Napoleon in Frankrijk. Dictatuur.

1801 Bataafs gemenebest (beperkt parlement)
1801 Nieuwe wet:  Kerken mogen houden wat ze aan het begin van de eeuw bezaten.
1802 Catharinakerk wordt formeel van de Nederlands Hervormden. De teruggave van de N.H. Kerk aan de katholieken was niet voor 1-1-1800 geregeld. 
1804 Huize Luchtenburg omgebouwd tot openbare lagere school
1805 Zevenbergen wordt Brabants in plaats van Hollands
1806 Stichting Koninkrijk Holland onder koning (konijn) Lodewijk Napoleon, broer van de keizer.
1808 "Vreselijke besmettelijke ziekte" (Miltvuur en Roodvonk) maakt meer dan 100 slachtoffers
1810 Nederland wordt een departement van het keizerrijk Frankrijk
1813 Soeverijn Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Brabant krijgt de status van provincie.
1814 Noord- en Zuid Nederland verenigd
1815 Slag bij Waterloo. Stichting Koninkrijk der Nederlanden. Agenda van Napoleon nog goeddeels uitgevoerd:
Einde heerlijke Rechten (alle land van Heerlijkheden  komt aan de staat),  kadaster, burgerlijke stand (namen), godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat,  rechts rijden op straat,  etc.   Nederland wordt een moderne staat.
1815 Congres van Wenen: Zevenbergen officieel bij Brabant gevoegd.
1817 Twee van de drie klokken in de Catharinakerk door bliksem beschadigd. Opnieuw gegoten met hetzelfde materiaal door "Petit en Fritsen"
1823 Tuberculose epidemie door strenge winter.
1827 Aanleg van sluizen in de monding bij Dintelsas om overstromingen te voorkomen. Daarvoor in Breda nog 60 cm tussen eb en vloed.
1829 Eerste straatverlichting in het cenrum van Zevenbergen op basis van olielampen
1830 Volkstelling
1830 RK Kerkbestuur neemt voor Hfl 3.200,- het weeshuis/gasthuis over van de diaconie van de N.H. Kerk (op de plaats van de latere Waterstaatskerk). Zusters van JMJ zetten het weeshuis voort tot met de bouw van de Waterstaatskerk wordt begonnen
1830 Belgische opstand
1830 Vestiging van het kantongerecht in Zevenbergen (waar ?)
1831 Tot 1833: Cholera in Zevenbergen
1836 Weeshuis afgebroken om plaats te maken voor de Waterstaatskerk. Zusters van JMJ verhuizen naar de kleine pastorie (hoek Oude Kerkstraat./Molenstraat.) en bleven daar 30 jaar
1836 Ds. Gezelle Meerberg sticht een eigen gemeente, nu de “Gereformeerde kerk vrijgemaakt” 
1838 Waterstaatkerk in gebruik genomen aan de haven
1841 Bouw van de Noordhavenkerk voor de  "Gereformeerde kerk vrijgemaakt"  door metselaar H. Kamp voor rekening van Gerrit Bax.
1843 Vanaf 25-07-1843 heet de kermis de Bartholomeuskermis.
1845 Windhoos in Zevenbergen. 3 doden en veel schade.
1846 Bouw van een bewaarschool voor protestantse kleuters "Sophiaschool", achter de NH kerk tussen de pastorietuin en het kerkhof tot aan de "armenhuisjes" (nu Merodestraat). 
1848 Tot 1849: Cholera in Nederland. 20.000 doden, 1% van de bevolking.
1850 Vestiging eerste postkantoor in Zevenbergen
1854 24-12-1854: Eerste trein komt in Zevenbergen aan. Komst van het spoor en bouw van het station in Zevenbergen
1858 Adriaan de Bruijn sticht de Azelma, eerste suikerfabriek van Nederland aan de Huizersdijk in Zevenbergen
1860 De zusters van JMJ starten met een pensionaat in het klooster aan de Molenstraat
1860 Schuurkerk aan de Oude Kerkstraat omgebouwd tot klooster voor de zusters JMJ, samen met gebouwen aan de Molenstraat
1860 De zusters van JMJ starten met een meisjespensionaat (school) in het klooster aan de Molenstraat/Oude Kerkstraat
1861 Opening Christelijke Lagere School aan de Stationsstraat. Initiatief van de Hervormde kerkenraad
1861 Bouw brandspuithuis op de hoek Molenstraat/Markt
1863 Opening privé kostschool voor jongens en meisjes, gesticht door Jan Provily (Stationsstraat).
1863 Start van de gaslevering uit de gemeentelijke gasfabriek aan de haven. Verlichting gaat over op gas.
1864 Vincent van Gogh komt naar de school van Jan Provily aan de Stationsstraat
1865 Tot 1866: Cholera in heel Nederland en ook Zevenbergen
1866 Vincent van Gogh verlaat de school van Jan Provily aan de Stationsstraat. Hij wordt o.a. gepest.
1867 Vestiging Rijkstelegraafkantoor in Zevenbergen, waarschijnlijk in het pand Markt 21
1867 De Meekrapfabriek (Garancinefabriek) "De Phoenix" wordt omgebouwd tot suikerfabriek.
1868 Oprichting Harmonie Euterpe
1870 Adriaan de Bruijn bouwt Villa Waterloo met een wagenhuis (kasteeltje) voor eigen gebruik.
1870 Tot 1873: Pokken in Nederland, ca. 20.000 doden, (waarvan 75% kinderen). Ook door Frans-Pruissische oorlog.
1871 Huize Steelandt krijgt de huidige vorm onder Adriaan v.d. Werk (notaris, wethouder, etc.).
1872 Bouw van suikerfabriek De Dankbaarheid door Paulus de Bosson en Vincent van de Mertel (Zevenbergen), Louis Charles le Noir (Delft) en Cornelis Tielemans (Leiden).
1872 1 januari: Spoorbrug over het Hollands Diep (Moerdijkbrug) in gebruik genomen
1873 De gildebroeders van St. Joris verkopen de gildeketting voor eigen gewin voor 5.500 guldens
1879 Pastoor A. Jansen benoemd in Zevenbergen. Gangmaker voor het latere gasthuis.
1880
Opening telegraafkantoor op station Zevenbergen
1881 Zevenbergen telt 6550 inwoners.
1882 Gemeentebegroting Nfl 35.594,19½
1883 24 oktober: In Zevenbergen steken 13 boerenarbeiders met een platbodem de haven van het dorp over. Wanneer de boot kapseist verdrinken 8 van hen.
1884 Suikerfabriek De Dankbaarheid verkocht aan J. Lebret
1884 Bouw van de St Annaschool voor meisjes aan de Doelstraat. Verhuizing uit het klooster aan de Molenstraat/Oude Kerkstraat
1884 Het door de gemeente gebouwde postkantoor in de Stationsstraat (nu Gereformeerde Kerk) door de PTT in gebruik genomen. 
1884
Marechaussee vestigt zich in Zevenbergen in het pand (Markt 21) dat door de PTT is verlaten. Het betreft een verhuizing vanuit Klundert.
1886 Het station krijgt een verdieping, de woning van de stationschef
1888 St Joseph Gasthuis  (RK Gasthuis) in gebruik genomen (Zusters van JMJ)
1890 Start van de dagelijkse omnibusdienst (koets met de vorm van een kleine tramwagon, getrokken door een paard) Zevenbergen-Klundert.
1893 10 februari: Oprichting van een christelijke zangvereniging, die in 1895 de naam "Christelijke Zangvereniging Excelsior" zou krijgen.
1896 G.N. Nelemans koopt de bestaande brouwerij aan de Kerkstraat en doopt hem ‘Het Wit Anker'
1897 13 maart: Oprichting van een tweede christelijke zangvereniging genaamd "Christelijke Zangvereniging Halleluja"
1897 Heerma van Voss door de familie Lebret verzocht directeur van suikerfabriek De Dankbaarheid te worden.
1899 De Brandweer van Zevenbergen koopt een stoombrandspuit
1900 Oprichting matrassenfabriek A. Hartman (begonnen als zadelmakerij)

 

1901 Op aandringen van de jongelingenvereniging fuseerden de twee christelijke zangverenigingen tot de "Christelijke Gemengde Zangvereniging Excelsior-Halleluja".
1902 Verkoop gemeentelijke gasfabriek aan NV Watergas Maatschappij Systeem
1905 Opening meisjespensionaat Sancta Clara in Villa Waterloo door de Franse nonnen (Dames Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie)
1906 Nieuwe gebouw van de PTT in de Stationsstraat (nu bankgebouw) in gebruik genomen
1906 Openbare school aan de Markt (Huize Luchtenburg) en het brandspuithuisje er naast worden afgebroken
1907 Nieuwe openbare lagere school gebouwd op de locatie van Huize Luchtenbrug. St Josefschool. (Ook nieuw brandspuithuisje)
1907 Oprichting van Het Groene Kruis.
1908 Bouw ziekenhuis (oude Sancta) achter St. Joseph Gasthuis (smetbouw)
1912 Suikerfabriek De Dankbaarheid verkocht aan de firma Van Breda, Dolk & Van Voss 
1913 Coöperatieve suikerfabriek van Zevenbergen opgericht
1913 Samenvoeging suikerfabrieken  “Zwartenberg” te Leur en “Dankbaarheid” te Zevenbergen
1913 Oprichting Wit-Gele Kruis. Na WOII eerst gevestigd in St Joseph Gasthuis
1914 Huisarts Leendert v.d. Linde vestigt zich in Zevenbergen
1914 Bouw Marechaussee kazerne aan de Koningin Wilhelminastraat
1915 Huisarts J.H. Kock vestigt zich in Zevenbergen. "Moed houden en melk drinken" 
1915 Ingebruikname van het gebouw van het kantongerecht aan de koningin Wilhelminastraat
1916 Huize Steelandt verkocht aan de Coöperatieve Suikerfabriek als kantoor en woonruimte voor directeur.
1917 Coöperatieve Suikerfabriek in bedrijf
1917 Besluit van de gemeente Zevenbergen om deel te nemen in de waterleidingmaatschappij "Noord-West Brabant" 
1918 Particuliere suikerfabrieken De Phoenix en De Dankbaarheid sluiten
1918 Start Chr. MULO school (in lokalen van de lagere school aan de Stationsstraat)
1918 Oprichting van de machineherstelwerkplaats en koperslagerij van Opstal (latere machinefabriek) aan de Doelstraat
1918 Tot 1920: Spaanse griep met 30.000 doden, vooral twintigers en dertigers. Binnen Europa 20-40 miljoen doden Gevolg van WOI.
1919 Oprichting van de CSM (particuliere suikerfabrieken). De Azelma maakt daar deel van uit.
1921 Van Opstal verhuist naar de Korte Brugstraat
1922 Oprichting consultatiebureau voor TBC bestrijding vanuit het Groene Kruis in de apotheek van huisarts v.d.Linde
1924 St. Josephschool wordt een RK school
1925 Villa Waterloo is weer van de gemeente en wordt overloop van het gemeentehuis aan de Markt. Kasteeltje wordt brandspuithuis en berging.
1925 Zevenbergen krijgt een waterleidingsysteem (WNWB, in 2002 opgegaan in Brabantwater)
1925 Start van het zogenaamde zuigelingenbureau (in oude politiebureau in stadhuis aan de Markt)
1926 Van Opstal verhuist naar de voormalige suikerfabriek "De Phoenix"
1928 Suikerfabriek Azelma wordt gesloten, blijft stand by
1930 Start Christelijk nijverheidsonderwijs voor meisjes (bovenzaal “De Eendracht”)
1930 Machinefabriek van Opstal bouwt de grote gashouder en de cokesbreker.
1931 Opening RK Bartholomeuskerk. Bouwpastoor: van Kessel en architect Jan Stuyt
1932 Oprichting VV Virtus, toen nog RKZVV Virtus
1933 KJV huis “De Brug”
1933 Jo Barel kreeg vergunning / machtiging tot oprichting en installatie van een radio- distributie net in Zevenbergen; Nederland I en II. Op 1-1-1939 reeds 261 aansluitingen
1933 Oprichting toneelvereniging St. Genesius , onderafdeling van het R.K. Werkliedenverbond
1936 Huize v.d. Werk (N.H. Bejaardenhuis)
1936 Bouw van het monumentale St Antoniusklooster voor de zusters JMJ. Hier was ook de kleuterschool.
1936 Aan het nieuwe klooster (hoek Molenstraat/Oude Kerkstraat) werden aan de zijde van de Oude Kerkstraat lokalen voor de kleuterschool gebouwd.
1936 12 december: Opening van de Moerdijkbrug voor het wegverkeer
1937 Van Opstal betrekt de nieuwe loods aan de huidige Generaal Allenweg
1938 De Brandweer van Zevenbergen koopt een automotorbrandspuit
1940 Op 11-5-1940 wordt Zevenbergen gebombardeerd door de Duitsers
1940 Start Christelijke huishoudschool (P.J. Pettinga)
1940 Huisarts Verhaak stopt en wordt opgevolgd door huisarts P. Melief
1941 Matrassenfabriek A. Hartman koopt de voormalige timmerfabriek "De Toekomst" aan de Hazeldonkse Zandweg.
1941 Oprichting voetbalvereniging SEOLTO
1942 Dr. I de Jongh en zijn vrouw J.T.O. de Jongh-Hylkema openen in 1942 een huisartsen praktijk op de stationsstraat 67 in Zevenbergen. Die bleef tot 1947.
1944 10 augustus: Piet van Gils (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
1944 10 augustus: Nies den Engelse (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
1944 19 september: Hein van Aken (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
1944 Op 5-11-1944 wordt Zevenbergen bevrijd door de Amerikanen van de Timberwolf Divisie
1945 Oprichting R.K. U.L.O. door pastoor W. van Kessel; hoofd/ directeur werd dhr. P. Hemelaar. Jongens in St Josephschool, meisjes in parochiehuis “St. Jan”
1945 Oprichting R.K. Welpengroep St. Christoffel door mevr. Cockx
1946 Christelijke bewaarschool in houten noodgebouw op de hoek Ameliastraat/Burgemeester Vranckenstraat
1946 Tot 1949: Tuberculose epidemie
1947 Oprichting Landbouwhuishoudschool St. Elisabeth (o.a. Pastoor van Kessel). Ook wel klas 7 en 8 van de lagere school genoemd of aangeduid als het VGLO (voortgezet gewoon lager onderwijs) in De Brug
1947 Suikerfabriek in Zevenbergen herbouwd en opgegaan in de VCS (Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken)
1947 Oprichting P.V. Ons Genoegen (postduivenvereniging)
1948 Start RK Lagere Landbouwschool (in een Nissenhut)
1948 Huisarts v.d. Linde wordt opgevolgd door huisarts J. van de Erve
1948 Doctor Ariënslaan gerealiseerd en de "Lobbekenstoren" gevonden. Feitelijk is dit de Noordtoren. De Lobbekenstoren was de toren van het kasteel.
1950 Start van de levering van mijngas in Zevenbergen. Alleen gashouder nog in bedrijf. Cokesvergasser gesloten.
1950 Zevenbergen wordt aangewezen als een gemeente die maatregelen op het gebied van brandweer en Bescherming Burgerbevolking (BB) moet treffen.
1951 4 december: oprichting Zevenbergse afdeling van het Rode Kruis.
1951 Wit-Gele Kruisgebouw aan de Doelstraat in gebruik genomen
1952 De RK ULO-school naar Burgemeester Vranckenstraat --> Catharina ULO   --> Catharina MAVO
1952 Bouw Verpleeghuis/kraamcentrum aan de Doelstraat
1953 1 februari: Watersnood, aangeduid als Sint-Ignatiusvloed. Ongeveer twee derde deel van de gemeente stond onder water, maar de stad zelf bleef gespaard.
1953 Eerste steen voor hervormd rusthuis “De Westhoek”
1953 St Josephschool aan de Markt wordt door de inspecteur afgekeurd voor het geven van onderwijs
1953 Start van de draadomroep van de PTT. In 1960 gestopt in Zevenbergen en in 1975 in heel Nederland
1954 Definitief gebouw RK Lagere Landbouwschool aan de Pastoor van Kessellaan
1954 Suikerfabriek Azelma wordt gesloopt
1955 Start Mater Amabilisschool. Ook gevestigd in De Brug
1955 Bouw brandweergarage met droogtoren aan wat nu de Sint Jorisstraat is.
1955 Eerste ronde van Zevenbergen (wielrennen)
1956 Christelijke ULO-school in Zevenbergen (Meerpaal, Zeestraat)
1956 Huisarts J. van de Erve overlijdt en wordt opgevolgd door huisarts G.H. Bruintjes. 
1956 Opening van een grote BB-hal (Bescherming Burgerbevolking) aan de Industrieweg voor 20 auto's
1956 Verhuizing van de St Josephschool naar het gebouw aan de Neerhofstraat. De ernaast geplande meisjesschool kwam er niet.
1956 Kinderverlamming (Polio) in Nederland
1958 Groene Kruisgebouw aan de Van der Markstraat in gebruik genomen
1959 Oprichting Rotary Club Zevenbergen e.o.
1960 Ingebruikname van de Christelijke lagere school aan de Doctor Ariënslaan. In 1975 kreeg deze de naam "Het Kompas"
1961 RK Huishoudschool krijgt nieuw gebouw aan de Pastoor van Kessellaan
1961 Sept: Kees Klasen (gemeente-deurwaarder Gemeente Zevenbergen) kreeg van de toenmalige burgemeester Schaminee  “groen licht” voor zijn carnavalsplannen in  Zevenbergen en nodigde alle R.K. verenigingen en instellingen uit voor een vergadering tot oprichting van een openbaar Zevenbergs carnavalscomité.    
1961 Oprichting (water)scouting Matthijs Heldtgroep.
1962 5 febr: oprichting Carnavalscomité. Men koos voor een mengvorm van het Brabantse en Rijnlands-Limburgse carnaval (het Brabants- Bourgondische carnaval verschaft vooral de mentaliteit, het volkse karakter en boerenkielen als carnavaleske ingrediënten terwijl het Rijnlandse carnaval vooral het protocol levert, de organisatie en de show, zoals Raad van Elf, de veren, de steek.  
1962 3 maart:  eerste carnavalsviering in Zevenbergen
1962 28 mei: het dak van De Westhoek wordt door een windhoos afgerukt
1962 Oprichting De Peeënstekers (Boerenhofkapel van Prins Carnaval)
1963 Zevenbergen gaat over op aardgas
1964 Opening van het atelier van de NV Nederlandse Kledingindustrie (NKI) aan de Van Strijenstraat. Sloot in 1972.
1965 Er worden voor het eerst jongens toegelaten op meisjesschool St. Anna (Doelstraat)
1966 Opening bejaardenhuis Huize Zevenbergen 
1966 VCS (met fabriek Zevenbergen) opgegaan in de Suikerunie
1966 Huisarts (gemeentearts) A. Kock stopt en wordt opgevolgd door huisarts W. Willemse
1967 Oprichting jeugdbiljartclub, in 1969 kreeg die de naam Amorti
1968 Start aanleg Industriegebied Moerdijk met grond uit de spaarbekkens in de Biesbosch
1968 Opening Torenveldschool. Leerlingen van St Annaschool in optocht naar dit nieuwe onderkomen.
1969 Protestantse scholen in Zevenbergen fuseren tot de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Zevenbergen
1969 St Josefgasthuis gesloopt.
1970 Haven van Zevenbergen gedempt
1970 Huisarts G.H. Bruintjes wordt opgevolgd door huisarts R. van de Kerkhof
1972 Gemeentehuis verhuisd van Villa Waterloo naar het oude klooster aan de Molenstraat
1973 Huisarts A. Kleemans vestigt zich in Zevenbergen
1974 Zusters van JMJ stoppen ermee en vertrekken uit Zevenbergen
1974 Ingebruikname Openbare Lagere School "De Boemerang"
1975 Opening RKBS De Arenberg. Deze was een jaar eerder gestart als nevenvestiging van de Torenveldschool.
1975 Start van de christelijke kleuterschool "Hummeldonk" in De Meerenhof (juffrouw Anneke Endepoel)
1975 Start van de christelijk school voor lager onderwijs "De Wegwijzer" in gebouw De Meerenhof.
1976 Kleuterschool in klooster van de zusters JMJ verhuist naar de verbouwde voormalige lagere landbouwschool aan de Neerhofstraat ("De Eerste Stap")
1977 Catharina MAVO neemt het aangrenzende gebouw (Burgemeester Vranckenstraat) van de Christelijke LHNO over (vier lokalen). De leerlingen noemden dat gebouw Het Paradijs
1978 Kinderverlamming (Polio) in Nederland
1979 Fusie van het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis tot "Kruisvereniging Zevenbergen", bureau Van der Markstraat.
1979 Huisarts G. Kips vestigt zich in Zevenbergen
1980 Besluit om de Coöperatieve Suikerfabriek van Zevenbergen te sluiten
1981 6 oktober: NLM Cityhopper Fokker F-28 PH-CHI Eindhoven kwam boven het Hollands Diep in een windhoos terecht. Een vleugel brak af en het vliegtuig stortte neer op het industriegebied Moerdijk bij Zevenbergen
1981 Ingebruikname van een nevenvestiging van Openbare Lagere School  De Boemerang aan de Lindonk (gesloten in 1988)
1984 Huisarts J. Peters vestigt zich in Zevenbergen
1985 Lagere school St Joseph en kleuterschool "De Eerste Stap" gaan samen verder als de Neerhofschool
1985 Lagere school "De Wegwijzer"en kleuterschool Hummeldonk worden PCBS "De Regenboog"
1987 Sluiting Coöperatieve Suikerfabriek in Zevenbergen
1987 Torenveld en kleuterschool " 't Torentje" worden samen RKBS "De Toren"
1987 De Arenberg en kleuterschool "De Zeven Dwergen" worden samen RKBS "De Arenberg"
1989 Oprichting Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ), ontstaan uit Wielercomité Zevenbergen
1996 Catharina MAVO gaat op in het Marklandcollege
1998 1 april: Zevenbergen houdt op een zelfstandige gemeente te zijn en gaat op in de gemeente Moerdijk.
2005 Eerste profronde van Zevenbergen (wielrennen)
2018 N.H. kerk grondig gerenoveerd met de opbrengsten van de verkoop van De Westhoek
2020 Centrum van Zevenbergen (gebied rond de Markt) nieuw ingericht en de haven weer open gegraven en voorzien van 5 nieuwe bruggen.  
   2020     Coronavirus pandemie    
2022 Op 16 september om 20:00 werd de haven officieel geopend door de Burgemeester met een historisch spektakel op de Markt, waaraan vele verenigingen hun medewerking verleenden. De opening, die oorspronkelijk in 2021 zou plaats vinden, was toen uitgesteld i.v.m. de Corona Pandemie